sen
nie przyjdzie
lekki
nie otoczy
człością
nie ma przecież
Twoich rąk
i ust…