k i e d y ś
miałeś marzenia
rozsypałeś je
na martwy bruk
przez słowa straconego
nie depcz po nich
nie wierząc, że można
je pozbierać
 t e r a z