Jeśli poecie
źle żyć na świecie

myśli najszczersze
układa w wiersze

a słów znaczenie
zamienia w kamienie

walcząc ze światem
tak, jak z Goliatem”

Marcin Urban 29.04.2004

Wiersz ten pochodzi ze zbioru poezji „ Myśli piórem pisane”, który został wydany w Krakowie. Autorem jest Marcin Urban i jego przyjaciele- w tym tomiku i ja znalazłam swoje miejsce.

Tak, więc korzystając z okazji na łamach tej strony, pełna wdzięczności serdecznie dziękuje wszystkim, którzy czytając moje wiersze nadają im sens.

Szczególne podziękowania kierują w stronę wybitnego poety Marcina Urbana, który podzielił się ze mną swoim sukcesem i zamieścił moje wiersze w swoim tomiku poezji tym samym spełniając moje marzenie.

…Bo poezja wyrasta z ziaren
i staje się chlebem zjadanym razem…