W rozmachu kiedyś
zgubiła coś
teraz to na niej ciąży

Goniła wiatr,
nie patrząc na świat
i na swój obowiązek

Teraz stoi
na krawędzi życia
wszędzie nieporządek

jest w ciąży
a to, co zgubiła
to był jej…

r o z s ą d e k