Pośpiechem
przez wspomnienia

Historią
dawną- czas przypomnienia

Akacji kwiatem
chwila zadumy

Wdzięczność
poruszy głosowe struny

Dziękuję, za dobro…
MU…