Pomiędzy ciszą a szeptem
Pomiędzy spojrzeniem a gestem
Pomiędzy śpiewem ptaków a deszczem
Pomiędzy…
Ty obecny w mej duszy
…jesteś